Về nguồn

BGH cùng tập thể giáo viên trường TH Nguyễn Văn Kết tổ chức chuyến về nguồn cho học sinh trường. Địa điểm Khu tưởng niệm Bác Tôn Đức Thắng

20190104_084146

20190104_09114520190104_091202

20190104_090302